Schlagwort: impactul asupra mediului înconjurător prin emisiile de gaze cu efect de seră și