Schlagwort: capacitatea sa de a transmite mesaje puternice și convingătoare